• 2 χαρτιά
  • 3 χαρτιά

Εκτύπωση σε ειδικά χαρτιά με pantone 

ΤΕΜ. 1 χρώμα 2 χρ. 3 χρ. 4 χρ.
1.000 60 € 90 € 120 € 150 €


Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνετε χαρτί & κλισέ.
Ενδ. κόστος κλισέ (15 έως 30 ευρώ) και επιβαρύνεστε 1 φορά.
Ενδ. κόστος για χαρτί (10 έως 40 ευρώ) ανάλογα την επιλογή σας.

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ

Εκτύπωση σε ειδικά χαρτιά με pantone 

ΤΕΜ. 1 χρώμα 2 χρ. 3 χρ. 4 χρ.
1.000 60 € 90 € 120 € 150 €


Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνετε χαρτί & κλισέ.
Ενδ. κόστος κλισέ (15 έως 30 ευρώ) και επιβαρύνεστε 1 φορά.
Ενδ. κόστος για χαρτί (10 έως 40 ευρώ) ανάλογα την επιλογή σας.

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ

  • TYPOGRAFIKA*

Λαμιναριστές κάρτες

Εκτύπωση και κατασκευή επαγγελματικών καρτών με 2 ή 3 διαφορετικά χαρτιά.